Check out the Annelies Van Parys newsletter in your browser.
Annelies Van Parys ontvangt De Klara voor beste componist én voor Muziekpersoonlijkheid van 2018
©Maxim Verbueken/Klarafestival
- English: see below -

Op vrijdag 22 maart 2019 werden voor de 9e keer De Klara’s - Classical Music Awards uitgereikt. 
Annelies Van Parys ontving De Klara voor Beste Componist én Muziekpersoonlijkheid van 2018 uit de handen van Klara netmanager Chantal Pattyn.

Dit zijn de prijzen voor al wie zich in 2018 in de klassieke muziek, jazz en wereldmuziek heeft laten opmerken. Met steun van Sabam for Culture en Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz en enkele platenfirma’s.  

Voor de tweede keer werkten Klara, het Klarafestival en Flagey samen om van de uitreiking van de Klara’s een feestelijk moment te maken. BOZAR, Concertgebouw Brugge en deSingel, partners van Klara en van Klarafestival, droegen bij aan deze unieke netwerkavond voor de muziek en de sector. Ook PIAS en OUTHERE gaven hun steun aan deze editie. 

Uit het juryrapport: Wie doet het haar na? In één jaar minstens vier aanzienlijke creaties waaronder ‘A War Requiem’ als officieel slotmoment voor de herdenking van 14-18… Het was muziek die binnen kwam, die meedogenloos en spectaculair was. In elke noot… 
De kameropera ‘Usher’ schreef ze op vraag van de Deutsche Staatsoper Unter den Linden Berlin en Folkoperan Stockholm. Van Parys weet altijd te bekoren. Haar muziek raakt al je zintuigen. Annelies Van Parys is een componist en een artiest waar je niet meer langs kan, ze is de muziekpersoonlijkheid van het jaar.

VRT NWS
Klara

SPECTRALE MUZIEK/LECTURE-PERFORMANCE DOOR ANNELIES VAN PARYS & GOEYVAERTS TRIO
CONCERTGEBOUW BRUGGE
03.04.2019 - 20:00
Concertgebouw Brugge

Eeuwenlang speurden componisten de sonore wereld af op zoek naar onbekend en ongerept gebied. ‘Spectrale' componisten exploreerden de klank zelf en onderzochten alle mogelijke schakeringen van klankkleur: niet alleen hoog en laag, lang en kort, maar ook diep, tot in of voorbij de kern … Annelies Van Parys is zo’n spectrale componist. In deze lecture-performance legt ze samen met musicoloog Klaas Coulembier en het Goeyvaerts Trio op een voor iedereen toegankelijke manier de geheimen van haar composities bloot.

Concertgebouw Brugge

©Mats Bäcker
Annelies Van Parys receives The Klara for Best Composer ánd Music Personality of 2018

On Friday, March 22, 2019, The Klara’s - Classical Music Awards were awarded for the 9th time. 
Annelies Van Parys received The Klara for Best Composer ánd Music Personality of 2018 from Klara manager Chantal Pattyn.

De Klara’s are the prizes for all those who have been noticed in classical music, jazz and world music in 2018. With the support of Sabam for Culture and Flemish Minister of Culture, Media, Youth and Brussels Sven Gatz and some record labels.

For the second time, Klara, the Klara Festival and Flagey worked together to make the presentation of the Klara’s a festive moment. BOZAR, Concertgebouw Brugge and deSingel, partners of Klara and Klara Festival contributed to this unique networking evening for music and the music sector. PIAS and OUTHERE also supported this edition.

From the jury report: Which other artist could match this: In one year at least four significant premières including "A War Requiem" as the official closing moment for the 14-18 commemoration ... The music was confronting, it was ruthless and spectacular. In every single note ...
She wrote the chamber opera "Usher" upon the request of the Deutsche Staatsoper Unter den Linden Berlin and Folkoperan Stockholm. Van Parys always knows how to charm. Her music touches all your senses. Annelies Van Parys is a composer and artist that you can’t get around any more, she is the music personality of the year.

©Maxim Verbueken/Klarafestival
SPECTRAL MUSIC/LECTURE-PERFORMANCE BY ANNELIES VAN PARYS & GOEYVAERTS TRIO
Concertgebouw Brugge
03.04.2019 - 20:00
Concertgebouw Brugge (B)

For centuries, composers searched the sonorous world for unknown and untouched territory. 'Spectral' composers explored sound itself, examining every possible gradation of pitch and timbre: not just high and low, and long and short, but also deep, into and beyond the core... Annelies Van Parys is such a spectral composer. In this lecture-performance – together with musicologist Klaas Coulembier and the Goeyvaerts Trio – she reveals in a way that is accessible to everyone the secrets of her compositions.

Concertgebouw Brugge

©Mats Bäcker
info@anneliesvanparys.be - www.anneliesvanparys.be
represented by Tallieu Art Office - tallieu@artoffice.be - www.artoffice.be
Click here to unsubscribe from future Annelies Van Parys news.