Check out the Annelies Van Parys newsletter in your browser.
USHER
Opera Ballet Vlaanderen
27.02.2021 - 20:00
Live Stream

Tickets: € 10
https://operaballet.be

/NL/ Duur: 1 uur 30 min  
Frans en Engels met Nederlandse en Engelse boventiteling.
Dit is een online voorstelling. Ticketkopers ontvangen een half uur voor de voorstelling een mailtje met de link waar je de voorstelling kan bekijken. De voorstelling is via de link tot 2 weken na de première te bekijken.

/ENG/ Duration: 1 hour 30 minutes  
French and English with Dutch and English surtitles. 
This is an online performance. Ticket buyers will receive half an hour in advance a link to see the performance. With this link you can watch the performance until 2 weeks after the premiere.

Bekijk trailer / Watch trailer USHER at Folkoperan

Alexandra Büchel in USHER © Annemie Augustijns

/NL/ In Usher gaan de muzikale werelden van Claude Debussy en de Vlaamse componist Annelies Van Parys een verrassende dialoog aan. Van Parys creëerde samen met librettist Gaea Schoeters een nieuwe kameropera op basis van Debussy’s schetsen voor La Chute de la maison Usher (1908- 1917), naar Edgar Allan Poe. Na een succesvolle creatie in de Berlijnse Staatsoper (2018) en opvoeringen in de Folkoperan in Stockholm beleeft Usher zijn uitgestelde première in België. Voor de regie van deze nieuwe productie tekent de Franse regisseur Philippe Quesne, die inspiratie vond in Amerikaanse horrorfilms uit de jaren zeventig.

Roderick Usher, de laatste mannelijke telg van een uitstervend geslacht, woont met zijn tweelingzus Madeline in het bouwvallige, voorouderlijke huis. Roderick, die kampt met een acute lichamelijke ziekte, heeft de hulp ingeroepen van een jeugdvriend. Ook Rodericks zus, die verzorgd wordt door een inwonende dokter, is ziek en lijdt aan hevige fysieke aanvallen. Meer en meer komt Roderick in de greep van irrationele angsten, die hem tot waanzin drijven. 

In Usher groeit Debussy’s oorspronkelijke, onvoltooide opera uit tot een brandend actueel verhaal over inbreuken op persoonlijke bewegingsvrijheid en manipulatie van angst en paranoia in naam van bescherming en veiligheid. De dokter, die Rodericks zelfgekozen quarantaine ondersteunt, weet immers: ‘Angst is een krachtig virus waarvan ik zowel de kiem als de kuur ben.

Martin Gerke, Alexandra Büchel en Daniel Arnaldos in USHER © Annemie Augustijns

/ENG/ Usher brings the musical worlds of Claude Debussy and the Flemish composer Annelies Van Parys into a surprising dialogue. Van Parys and librettist Gaea Schoeters created a new chamber opera based on Debussy's sketches for La Chute de la maison Usher (1908-17), after Edgar Allan Poe. After a successful start at the Berlin Staatsoper (2018) and performances at the Folkoperan in Stockholm, Usher will have its delayed premiere in Belgium. The French director Philippe Quesne, who was inspired by American horror films from the 1970s, is directing this new production.

Roderick Usher, the last male member of a dying family, lives with his twin sister Madeline in the family's dilapidated ancestral home. Roderick, who is struggling with an acute health crisis, has enlisted the help of a childhood friend. Roderick's sister, who is being cared for by a live-in doctor, is also ill and suffers from severe physical attacks. Increasingly, Roderick finds himself in the grip of irrational fears, which drive him mad. 

Usher, Debussy's original and unfinished opera, morphs into an urgently topical tale of violation of the personal freedom of movement and manipulation of fear and paranoia in the name of protection and safety. After all, the doctor, who endorses Roderick's self-selected quarantine, knows: 'Fear is a powerful virus of which I am both the germ and the cure.'

Team & Cast

Music Claude Debussy / Annelies Van Parys 
Text Claude Debussy / Gaea Schoeters based on 'The Fall of the House of Usher' by Edgar Allan Poe

Conductor Marit Strindlund
Director, choreography, scenography Philippe Quesne
Costumes Philippe Quesne, Christin Haschke

CAST
Roderick Usher Ivan Thirion
Lady Madeline Alexandra Büchel
L'ami Martin Gerke
Le médecin Daniel Arnaldos
Orchestra Members of Symfonisch Orkest Opera Ballet Vlaanderen

Coproduction with Staatsoper Unter den Linden, Berlin & Folkoperan, Stockholm Collaboration with Muziektheater Transparant  and Nanterre-Amandiers Centre Dramatique National. 

Ivan Thirion, Alexandra Büchel en Martin Gerke in USHER © Annemie Augustijns
info@anneliesvanparys.be - www.anneliesvanparys.be
represented by Tallieu Art Office - tallieu@artoffice.be - www.artoffice.be
Click here to unsubscribe from future Annelies Van Parys news.