Tsunami

Sonoro Quartet

© Sonoro Quartet / GR-DR

/EN/
One of the Belgian string quartets causing a furore is undoubtedly the Sonoro Quartet. Within the European Concert Hall Organisation, they were chosen as Rising Stars and will represent Bozar in no less than 16 European concert halls during the ‘23-‘24 season. Their luggage will also contain Tsunami written especially for them by one of the most distinguished Belgian composers, Annelies Van Parys

About Tsunami
"The piece is inspired by the marvelous call of the Japanese Cicadas. Their sound struck me when I was walking through the parcs in Tokyo during my residency at the TOKAS Tokyo Arts and Space. Not only their voicing, but also their rhythm as well as the strength of their call was extraordinary to my ears and I immediately knew I would use them for a string piece. When the request for Sonoro Quartet came a few weeks later, I gladly accepted because I knew this would be the perfect ensemble for my idea. So the Tsunami here is not one of water but one of Cicadas…" - Annelies Van Parys

/NL/ 
Eén van de Belgische strijkkwartetten die furore maakt, is ongetwijfeld het Sonoro Quartet. Binnen de European Concerthall Organisation werden zij gekozen als Rising Stars en ze zullen tijdens het seizoen ‘23-’24 Bozar vertegenwoordigen in niet minder dan 16 Europese concertzalen. In hun bagage zit ook Tsunami, speciaal voor hen geschreven door één van de meest vooraanstaande Belgische componisten, Annelies Van Parys

Over Tsunami
"Het werk is geïnspireerd op de prachtige roep van de Japanse krekels. Hun geluid trof me toen ik door de parken in Tokyo liep tijdens mijn residentie in het TOKAS Tokyo Arts and Space. Niet alleen hun stem, maar ook het ritme en de kracht van hun roep klonken me buitengewoon in de oren en ik wist meteen dat ik ze zou gebruiken voor een strijkkwartet. Toen het verzoek van Sonoro Quartet een paar weken later kwam, accepteerde ik dat graag omdat ik wist dat dit het perfecte ensemble zou zijn voor mijn idee. De Tsunami hier is er geen van water maar van krekels..." - Annelies Van Parys

© Elmar Valter

/EN/
Few ever master the recorder in its many forms as well as Tomma Wessel. One such master is composer and recorder player Eva Reiter. In this concert her work Tourette is matched with brand-new creations by Annelies Van Parys and Marta Gentilucci. That latter gives us an exclusive insight into the creative process of her ‘baby’ and into the challenges facing the performer. Welcome to the baby shower for two new additions to the recorder repertoire family. Exciting!

/NL/ 
Weinigen beheersen de blokfluit in haar vele gedaantes zo goed als Tomma Wessel. Of het moet componiste en blokfluitiste Eva Reiter zijn. Haar werk Tourette staat naast nagelnieuw werk van Annelies Van Parys en Marta Gentilucci. Die laatsten geven een exclusieve inkijk in het creatieproces van hun boreling en in de uitdagingen voor de uitvoerder. Wees welkom op de babyborrel van twee nieuwe stukken voor het blokfluitrepertoire. Spannend!

Harp Trio - Ensemble 21

Belgian Music Days

© Aude Vanlathem

/EN/
Fafchamps/Schubert, Van Parys/Debussy, Rens/Berio: three Belgian composers are inspired by the masterpieces that have marked them.
Annelies Van Parys's Harp Trio is inspired by Debussy's emblematic trio. The composer deconstructs and rewrites some of the original work's themes, focusing on acoustic properties and their impact on the senses. 

/NL/
Fafchamps/Schubert, Van Parys/Debussy, Rens/Berio: drie Belgische componisten laten zich inspireren door de meesterwerken die hen hebben beïnvloed. 
Het Harp Trio van Annelies Van Parys is geïnspireerd op Debussy’s emblematische trio. De componiste deconstrueert en herschrijft enkele thema’s met een focus op akoestische eigenschappen en hun impact op de zintuigen. 

Represented by Tallieu Art Office
You are subscribed as %EMAIL%. Click here to unsubscribe.
Click here to view this newsletter in your browser.